Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4040
(21)Numarul depozituluia 2009 0132
(22)Data depozitului2009.12.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.12.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSANDU Ioan Gabriel, RO; CANACHE Maria, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; SANDU Andrei Victor, RO; SANDU Andrei-Victor, RO; VASILACHE Viorica, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiHalocameră artificială de suprafaţă
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2011
B1, BOPI 05/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61G 10/02 (2006.01); A61H 33/06 (2006.01); A61K 9/14 (2006.01); A61K 9/72 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.12.09
 Data decăderii din drepturi2014.12.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

16.07.2024