Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4047
(21)Numarul depozituluia 2009 0136
(22)Data depozitului2009.12.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.03.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD; PRIDA Andrei, MD; IALOVAIA Antonina, MD; KRAJEVSKAIA Alla, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de stabilizare a vinului materie primă contra tulburărilor cristaline
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/12 (2006.01); C12G 1/10 (2006.01); C12H 1/02 (2006.01); C12H 1/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.06.30
(47)Data eliberării brevetului2011.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.12.18
 Data decăderii din drepturi2012.12.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.03.2023