Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4072
(21)Numarul depozituluia 2010 0041
(22)Data depozitului2010.03.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.03.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; GRUMEZA Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de fungi Aspergillus niger - producătoare de enzime cu activitate celulo zolitică şi xilanazică
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.10.31
(47)Data eliberării brevetului2011.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, BANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.03.12
 Data decăderii din drepturi2017.03.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

29.03.2023