Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4111
(21)Numarul depozituluia 2010 0047
(22)Data depozitului2010.03.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 31.03.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞAMIS Evsei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞAMIS Evsei, MD; COLTUC Petr, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; BOŢAN Victor, MD; STAŞCOV Eugen, MD; DOROSHENCO Eduard, US; IVANOV Veniamin, RU; CUNIŢA Vitalii, US;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUSGEVES LTD, IL;
(54)Titlul inventieiProcedeu de preparare a amestecului de construcţie
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2012
B1, BOPI 05/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B28C 5/38 (2006.01); B28C 5/40 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.05.31
(47)Data eliberării brevetului2012.01.31
(74)ReprezentantCRASNOVA Nadejda, Str. Albişoara nr. 18, ap. 70, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.03.26
 Data decăderii din drepturi2016.03.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Contract de cesiune
EtapaBrevet (Titular)
Nr. şi data deciziei:2587, 2015.01.15
Nr. şi data contractului:2403, 2015.01.15
Datele iniţiale:ŞAMIS Evsei, MD;
Datele finale:RUSGEVES LTD, IL 158 Ierushalaim str., Holon, Israel
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.04.2024