Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4112
(21)Numarul depozituluia 2010 0067
(22)Data depozitului2010.05.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.05.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompuşi coordinativi ai cuprului cu 4-(dimetilfenil)-tiosemicarbazonele 2-formilpiridinei
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2011
B1, BOPI 05/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); C07D 213/48 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.05.17
 Data decăderii din drepturi2015.05.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

18.04.2024