Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4078
(21)Numarul depozituluia 2010 0069
(22)Data depozitului2010.05.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.09.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD; KRAJEVSKAIA Alla, MD; VACARCIUC Liviu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a vinului din materie primă cu aciditate majorată
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2011
B1, BOPI 11/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/10 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.11.30
(47)Data eliberării brevetului2011.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.05.21
 Data decăderii din drepturi2013.05.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.06.2024