Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4084
(21)Numarul depozituluia 2010 0080
(22)Data depozitului2010.07.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.07.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞVEŢ Stepan, MD; SÂROMEATNICOV Iulia, MD; CHINTEA Pavel, MD; COTENCO Eugenia, MD; MARCENCO-CICANCI Alexandra, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei3-O-α-L-ramnopiranozil(1→4)-α-L-ramnopiranozil(1→4)-β-D-glucopiranozidă-(25R)-5α-colestan,22-keto,3α,16β,26-triol-[26-O-b-D-glucopiranozidă] în calitate de compus ce sporeşte productivitatea şi calitatea fructelor de tomate
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2011
B1, BOPI 12/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07J 9/00 (2006.01); C07H 3/06 (2006.01); A01N 45/00 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01); A01G 1/00 (2006.01); A01C 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.12.31
(47)Data eliberării brevetului2011.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.07.01
 Data decăderii din drepturi2015.07.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.06.2024