Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4121
(21)Numarul depozituluia 2010 0101
(22)Data depozitului2010.09.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.09.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; ÎNTREPRINDEREA DE STAT PENTRU CERCETARE ÎN SELECŢIA ŞI HIBRIDAREA SUINELOR "MOLDSUINHIBRID" A INSTITUTULUI ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ AL AŞM, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; CLAPCO Steliana, MD; CAISIN Larisa, MD; HAREA Vasile, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; DVORNINA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; ÎNTREPRINDEREA DE STAT PENTRU CERCETARE ÎN SELECŢIA ŞI HIBRIDAREA SUINELOR "MOLDSUINHIBRID" A INSTITUTULUI ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ AL AŞM, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a complexului celulazo-amilazic
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2012
B1, BOPI 07/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/62 (2006.01); C12N 9/26 (2006.01); C12N 9/28 (2006.01); C12N 9/42 (2006.01); C12R 1/685 (2006.01); A23K 1/165 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.07.31
(47)Data eliberării brevetului2012.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.09.16
 Data decăderii din drepturi2017.09.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.03.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.05.2024