Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4108
(21)Numarul depozituluia 2010 0105
(22)Data depozitului2010.09.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.09.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD; EFREMOVA Nadejda, MD; DJUR Svetlana, MD; ELENCIUC Daniela, MD; BIVOL Cezara, MD; LOZAN Vasile, MD; BOLOGA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2011
B1, BOPI 04/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C07C 215/12 (2006.01); C07C 215/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.04.30
(47)Data eliberării brevetului2011.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.09.27
 Data decăderii din drepturi2015.09.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.05.2024