Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4127
(21)Numarul depozituluia 2010 0109
(22)Data depozitului2010.10.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.10.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizare a di( µ -S)-bis {cloro -[1-(piridin-2-il)etanon-4-metiltiosemicarbazonato(1-)]cupru } în calitate de substanţă cu activitate antimicrobiană faţă de Staphylococcus aureus
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 213/50 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.09.30
(47)Data eliberării brevetului2012.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.10.06
 Data decăderii din drepturi2015.10.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

27.02.2021