Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4132
(21)Numarul depozituluia 2010 0137
(22)Data depozitului2010.12.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.12.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; STRAISTARI Tatiana, MD; POIRIER Donald, CA;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDi(µ-S)-bis{cloro-[fenil(piridin-2-il)metanon-tiosemicarbazonato(1-)]cupru} care manifestă proprietatea de inhibare a proliferării celulelor T-47D ale cancerului mamar
(13)Codul documentului
C1, BOPI 05/2012
B1, BOPI 10/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/08 (2006.01); C07D 213/50 (2006.01); C07C 49/303 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01); A61P 35/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.10.31
(47)Data eliberării brevetului2012.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana, JOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.12.13
 Data decăderii din drepturi2015.12.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

16.04.2024