Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4104
(21)Numarul depozituluia 2010 0141
(22)Data depozitului2010.12.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.12.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; MISCU Vera, MD; RUDI Liudmila, MD; CEPOI Liliana, MD; IAŢCO Iulia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de  algă  Haematococcus pluvialis Flotow sursă de astaxantină
(13)Codul documentului
C1, BOPI 10/2011
B1, BOPI 03/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12P 23/00 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.03.31
(47)Data eliberării brevetului2011.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.12.22
 Data decăderii din drepturi2017.12.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.02.2024