Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4163
(21)Numarul depozituluia 2010 0143
(22)Data depozitului2010.12.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.06.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMANIUC Mihail, MD; VALICA Vladimir, MD; PARII Sergiu, MD; ABABII Polina, MD; MOVILĂ Liviu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiPreparat medicamentos sub formă de gel pentru profilaxia complicaţiilor postoperatorii  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2012
B1, BOPI 04/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 38/36 (2006.01); A61K 38/46 (2006.01); A61K 31/167 (2006.01); A61K 31/525 (2006.01); A61K 31/095 (2006.01); A61K 31/25 (2006.01); A61P 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.04.30
(47)Data eliberării brevetului2012.11.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor, IUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.12.23
 Data decăderii din drepturi2016.12.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.03.2024