Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4177
(21)Numarul depozituluia 2011 0006
(22)Data depozitului2011.01.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.06.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÂNU Constantin, MD; ISAC Marina, MD; CHINTEA Pavel, MD; GURIEV Vladimir, MD; SPÂNU Igor, MD; ŞVEŢ Stepan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de vaccinare contra hepatitei virale B a persoanelor imunocompromise
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2013
B1, BOPI 07/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/575 (2006.01); A61K 31/58 (2006.01); A61K 39/29 (2006.01); A61K 39/39 (2006.01); A61P 31/12 (2006.01); C07H 15/24 (2006.01); C07J 13/00 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.07.31
(47)Data eliberării brevetului2013.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel, JOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.01.14
 Data decăderii din drepturi2019.01.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.06.2024