Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4179
(21)Numarul depozituluia 2011 0051
(22)Data depozitului2011.05.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.05.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; COTOVAIA Aliona, MD; GHICAVÎI Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Compuşi coordinativi ai cuprului(II), care conţin 4-feniltiosemicarbazona 2-formilpiridinei şi sulfanilamide, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din specia Bacillus cereus
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07D 213/48 (2006.01); C07C 311/38 (2006.01); C07C 311/39 (2006.01); C07C 311/43 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/63 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.07.31
(47)Data eliberării brevetului2013.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.05.23
 Data decăderii din drepturi2017.05.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.11.30
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:9391, 2011.09.09
Datele iniţiale:GULEA Aurelian, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; COTOVAIA Aliona, MD
Datele finale:GULEA Aurelian, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; COTOVAIA Aliona, MD; CHICAVÎI Victor, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

10.08.2022