Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4190
(21)Numarul depozituluia 2011 0065
(22)Data depozitului2011.06.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.06.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BÎRSĂ Mihail, RO; GÎNJU Dumitru, RO; JALBĂ Angela, MD; GRAUR Vasile, MD; JULEA Felicia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInhibitor al leucemiei mieloide umane în bază de {bis[2-(3,5-dibromo-2-hidroxifenil)-2-oxoetil-piperidin-1-carboditioato(1-)-O,O']cupru}
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2013
B1, BOPI 12/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 49/78 (2006.01); C07C 49/807 (2006.01); C07C 49/92 (2006.01); C07C 333/22 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/055 (2006.01); A61K 31/27 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01); C07C 45/77 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.12.31
(47)Data eliberării brevetului2013.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.06.16
 Data decăderii din drepturi2016.06.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.05.2024