Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4166
(21)Numarul depozituluia 2011 0108
(22)Data depozitului2011.09.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.03.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBORONCIUC Gheorghe, MD; GULEA Aurelian, MD; ŢURCANU Ştefan, MD; ROŞCA Nicolae, MD; BALAN Ion, MD; BÂRCĂ Maria, MD; DIDILICĂ Ina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiStimulator al spermatogenezei la cocoşi
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2011 0151 2011.11.29
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2012
B1, BOPI 05/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/00 (2006.01); A23K 1/16 (2006.01); C01G 9/00 (2006.01); A61P 15/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.05.31
(47)Data eliberării brevetului2012.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana, LUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.09.16
 Data decăderii din drepturi2018.09.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

16.04.2024