Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4283
(21)Numarul depozituluia 2012 0007
(22)Data depozitului2012.01.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.01.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; GĂINĂ Boris, MD; COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; STIŢIUC Mihail, MD; NENNO Vladimir, MD; STURZA Rodica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare a distilatului alcoolic şi dispozitiv de realizare a acestuia
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2014
B1, BOPI 04/2014
A2, BOPI 08/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12H 1/00 (2006.01); C12H 1/12 (2006.01); A23L 3/32 (2006.01); C07C 29/141 (2006.01); C25B 3/04 (2006.01); C25B 9/06 (2006.01); C25B 9/08 (2006.01); C25B 11/03 (2006.01); C25B 11/06 (2006.01); C25B 11/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2013.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.04.30
(47)Data eliberării brevetului2014.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.01.06
 Data decăderii din drepturi2018.01.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

03.12.2023