Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4194
(21)Numarul depozituluia 2012 0009
(22)Data depozitului2012.01.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.02.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; CĂPĂŢÎNĂ Tatiana, MD; CIUMACOV Iurie, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; PETRENKO Petr, MD; CODIŢĂ Gheorghe, MD; ŢAPCOV Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiCompus coordinativ trinuclear al cuprului: tris{µ-[3,5-dibromo-2-hidroxibenziliden-4′-(piridin-2-il)-tiosemicarbazido(2-)]cupru} hidrat, care manifestă activitate antimicotică faţă de Candida albicans
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2013
B1, BOPI 01/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 47/55 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); A61K 31/055 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.01.31
(47)Data eliberării brevetului2013.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.01.23
 Data decăderii din drepturi2017.01.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.04.2024