Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4217
(21)Numarul depozituluia 2012 0010
(22)Data depozitului2012.01.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.01.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; BOBEICĂ Valentin, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere anaerobă a biohidrogenului din deşeuri organice
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2013
B1, BOPI 04/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12P 3/00 (2006.01); C01B 3/02 (2006.01); C02F 3/28 (2006.01); C02F 101/30 (2006.01); C02F 103/32 (2006.01); C07C 13/62 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01); C07C 35/12 (2006.01); C07C 13/21 (2006.01); C07C 403/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.04.30
(47)Data eliberării brevetului2013.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.01.23
 Data decăderii din drepturi2018.01.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.05.2024