Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4186
(21)Numarul depozituluia 2012 0019
(22)Data depozitului2012.02.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.02.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; LUPAŞCU Galina, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; DVORNINA Elena, MD; SAŞCO Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi Fusarium gibbosum - producătoare de proteaze acide şi neutre, xilanaze şi b-glucozidaze
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2013
B1, BOPI 11/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/77 (2006.01); C12N 9/58 (2006.01); C12N 9/24 (2006.01); C12N 9/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.11.30
(47)Data eliberării brevetului2013.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.02.20
 Data decăderii din drepturi2018.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.08.31
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:4781, 2012.04.17
Datele iniţiale:DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janeta, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; DVORNINA Elena, MD
Datele finale:DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janeta, MD; LUPAŞCU Galina, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; DVORNINA Elena, MD; SAŞCO Elena, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

01.03.2024