Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4238
(21)Numarul depozituluia 2012 0021
(22)Data depozitului2012.02.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.02.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; VACARCIUC Vitalie, MD; DAS Mrinal, MD; IOVU Corneliu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; VACARCIUC Vitalie, MD; DAS Mrinal, MD; IOVU Corneliu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; VACARCIUC Vitalie, MD; DAS Mrinal, MD; IOVU Corneliu, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a marcajului individual cu utilizarea nanoparticulelor şi procedeu de identificare a produselor
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2014
B1, BOPI 06/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/12 (2006.01); G06K 9/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.06.30
(47)Data eliberării brevetului2014.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.02.23
 Data decăderii din drepturi2017.02.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.02.2024