Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4201
(21)Numarul depozituluia 2012 0030
(22)Data depozitului2012.03.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.03.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSUCMAN Natalia, MD; MACAEV Fliur, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a derivaţilor carbonitrilici ai spiro[ciclopropan-oxindolilor]
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 209/02 (2006.01); C07D 209/34 (2006.01); C07D 209/56 (2006.01); C07D 209/96 (2006.01); C07C 13/04 (2006.01); C07C 253/30 (2006.01); C07C 255/47 (2006.01); C07C 255/08 (2006.01); A61P 31/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.02.28
(47)Data eliberării brevetului2013.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.03.21
 Data decăderii din drepturi2018.03.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

23.09.2023