Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4209
(21)Numarul depozituluia 2012 0036
(22)Data depozitului2012.03.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.03.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKULCIŢKI Veaceslav, MD; DUCA Gheorghe, MD; UNGUR Nicon, MD; SÎRBU Tatiana, MD; COLŢA Mihai, MD; GOLOSOV Irina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a sclareoloxidului
(13)Codul documentului
C1, BOPI 10/2013
B1, BOPI 03/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 311/92 (2006.01); C07B 33/00 (2006.01); C07B 41/04 (2006.01); C07C 35/36 (2006.01); C07C 33/03 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.03.31
(47)Data eliberării brevetului2013.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.03.30
 Data decăderii din drepturi2018.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.06.2024