Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4196
(21)Numarul depozituluia 2012 0040
(22)Data depozitului2012.04.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.05.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMUNTEANU Natalia, MD; TODERAŞ Ion, MD; MOLDOVAN Anna, MD; MALEVANCIUC Nadejda, MD; TODERAŞ Lidia, MD; RAILEAN Nadejda, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de bacterii Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki -bioinsecticid  pentru combaterea coleopterelor curculionoide
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2013
B1, BOPI 02/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 63/00 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/07 (2006.01); A01P 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.02.28
(47)Data eliberării brevetului2013.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria, DUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.04.27
 Data decăderii din drepturi2017.04.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024