Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4214
(21)Numarul depozituluia 2012 0054
(22)Data depozitului2012.06.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.06.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIBOTARU Silvia, MD; CIOBANU Mihail, MD; BOŢAN Victor, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; SANDU Ion, RO; CREŢU Anca-Monica, RO; NISTOR Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de modificare a structurii poroase a cărbunelui activ impregnat cu Cu(II) şi utilizarea lui la purificarea apelor subterane de hidrogen sulfurat şi sulfuri
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2013
B1, BOPI 04/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/74 (2006.01); C02F 101/10 (2006.01); C02F 103/06 (2006.01); C01B 31/10 (2006.01); C01B 31/12 (2006.01); B01J 20/20 (2006.01); B01J 20/30 (2006.01); B01J 21/18 (2006.01); B01J 38/70 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.04.30
(47)Data eliberării brevetului2013.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.06.18
 Data decăderii din drepturi2018.06.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

03.12.2023