Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4193
(21)Numarul depozituluia 2012 0056
(22)Data depozitului2012.06.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.07.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢURCANU Ştefan, MD; GULEA Aurelian, MD; BORONCIUC Gheorghe, MD; ROŞCA Nicolae, MD; BALAN Ion, MD; BÂRCĂ Maria, MD; DIDILICĂ Ina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiStimulator al spermatogenezei la cocoşi
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2013
B1, BOPI 01/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/00 (2006.01); A01K 67/00 (2006.01); A61P 15/08 (2006.01); C01G 9/00 (2006.01); C01B 19/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.01.31
(47)Data eliberării brevetului2013.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.06.22
 Data decăderii din drepturi2018.06.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.05.2024