Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4271
(21)Numarul depozituluia 2012 0060
(22)Data depozitului2012.07.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.07.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGRIGORIANŢ Alexandr Grigorii, RU; ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolai, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGRIGORIANŢ Alexandr Grigorii, RU; ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolai, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGRIGORIANŢ Alexandr Grigorii, RU; ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolai, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a marcajului de identificare pe un suport metalic
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2014
B1, BOPI 01/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2011.01); G06K 1/12 (2011.01); B23K 26/00 (2011.01); B23K 26/08 (2011.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.01.31
(47)Data eliberării brevetului2014.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, CERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.07.17
 Data decăderii din drepturi2015.07.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.03.2024