Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4216
(21)Numarul depozituluia 2012 0063
(22)Data depozitului2012.08.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.10.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUSATÎI Agafia, MD; MOLODOI Elena, MD; EFREMOVA Nadejda, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; BORISOVA Tamara, MD; FULGA Ludmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de drojdii Saccharomyces cerevisiae - producătoare de manani
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2013
B1, BOPI 04/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/16 (2006.01); C12R 1/865 (2006.01); C12P 19/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.04.30
(47)Data eliberării brevetului2013.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.08.15
 Data decăderii din drepturi2017.08.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.03.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.02.2024