Brevet valabil


(11)Numarul documentului4203
(21)Numarul depozituluia 2012 0069
(22)Data depozitului2012.04.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.09.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; ANTOHI Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor albe seci
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2012 0058 2012.09.21
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01); C12G 1/022 (2006.01); C12N 1/16 (2006.01); C12R 1/865 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.02.28
(47)Data eliberării brevetului2013.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

09.02.2023