Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4235
(21)Numarul depozituluia 2012 0074
(22)Data depozitului2012.09.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; CIOBANU Oleg, MD; DULGHERU Valeriu, MD; SOCHIREANU Anatol, MD; VACULENCO Maxim, MD; GLADÎŞ Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTurbină hidraulică
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2014
B1, BOPI 06/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03B 3/12 (2006.01); F03B 3/14 (2006.01); F03B 7/00 (2006.01); F03B 13/00 (2006.01); F03B 13/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.06.30
(47)Data eliberării brevetului2014.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.09.06
 Data decăderii din drepturi2017.09.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.03.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.04.2024