Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4249
(21)Numarul depozituluia 2012 0086
(22)Data depozitului2012.10.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCERBACOVA Tatiana, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Trichoderma virens CNMN-FD-13  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2014
B1, BOPI 08/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/885 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.08.31
(47)Data eliberării brevetului2014.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.10.12
 Data decăderii din drepturi2020.10.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.06.2024