Brevet valabil


(11)Numarul documentului4230
(21)Numarul depozituluia 2012 0112
(22)Data depozitului2012.11.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSÎRBU Fiodor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSÎRBU Fiodor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSÎRBU Fiodor, MD;
(54)Titlul inventieiSigiliu
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2013
B1, BOPI 05/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G09F 3/03 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.05.31
(47)Data eliberării brevetului2013.12.31
(74)ReprezentantGLAZACEVA Galina, str. Ghioceilor nr.1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2032.11.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

21.02.2024