Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4213
(21)Numarul depozituluia 2012 0117
(22)Data depozitului2012.11.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.12.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTurbină eoliană
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2012 0171 2012.12.07
(13)Codul documentului
C1, BOPI 10/2013
B1, BOPI 03/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 1/00 (2006.01); F03D 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.03.31
(47)Data eliberării brevetului2013.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.11.27
 Data decăderii din drepturi2017.11.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.04.2024