Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4234
(21)Numarul depozituluia 2012 0124
(22)Data depozitului2012.12.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.12.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; BOLOGA Olga, MD; COROPCEANU Eduard, MD; CLAPCO Steliana, MD; STRATAN Maria, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; BIVOL Cezara, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULHAC Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Fusarium gibbosum CNMN-FD-12
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2014
B1, BOPI 06/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/77 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C12N 9/58 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.06.30
(47)Data eliberării brevetului2014.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.12.20
 Data decăderii din drepturi2017.12.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.05.2024