Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4285
(21)Numarul depozituluia 2013 0012
(22)Data depozitului2013.02.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.02.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; BIVOL Cezara, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; STRATAN Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi Trichoderma koningii Oudemans - producătoare de proteaze acide, neutre şi alcaline
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2014
B1, BOPI 05/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/885 (2006.01); C12N 9/58 (2006.01); C12N 9/50 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.05.31
(47)Data eliberării brevetului2014.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.02.28
 Data decăderii din drepturi2019.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.06.2024