Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4288
(21)Numarul depozituluia 2013 0017
(22)Data depozitului2013.04.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.04.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; CIOBANU Mihail, MD; BOŢAN Victor, MD; CAŢER Raisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de purificare a apelor subterane de hidrogen sulfurat, ioni de fier (II) şi mangan (II)
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/64 (2006.01); C02F 1/72 (2006.01); C02F 1/52 (2006.01); C02F 9/04 (2006.01); C02F 9/08 (2006.01); C02F 103/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.06.30
(47)Data eliberării brevetului2015.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBODRUG Viorica, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.04.02
 Data decăderii din drepturi2020.04.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2021.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.03.2023