Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4301
(21)Numarul depozituluia 2013 0036
(22)Data depozitului2013.06.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.06.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMASCENCO Natalia, MD; CHINTEA Pavel, MD; GUREV Angela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei1-epi-5-O-alozilantirinozida pentru tratarea seminţelor de salată verde
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2015
B1, BOPI 08/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07H 17/04 (2006.01); C07H 3/02 (2006.01); C07D 311/94 (2006.01); C07D 303/02 (2006.01); A01N 43/16 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01); A01N 43/20 (2006.01); C07H 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.08.31
(47)Data eliberării brevetului2015.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBODRUG Viorica, IUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.06.12
 Data decăderii din drepturi2018.06.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.05.2024