Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4303
(21)Numarul depozituluia 2013 0041
(22)Data depozitului2013.07.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.07.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGUSINA Liudmila, MD; RUDIC Valeriu, MD; DRAGANCEA Diana, MD; CEPOI Liliana, MD; BULHAC Ion, MD; RUDI Liudmila, MD; MISCU Vera, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; SADOVNIC Daniela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiBis(dimetilglioximato)cloro(izonicotinoilhidrazonă-2-hidroxi-1-naftaldehidă)cobalt(III) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 04/2015
B1, BOPI 09/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/06 (2006.01); C07D 213/88 (2006.01); C07D 251/70 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.09.30
(47)Data eliberării brevetului2015.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.07.05
 Data decăderii din drepturi2018.07.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024