Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4290
(21)Numarul depozituluia 2013 0054
(22)Data depozitului2013.08.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.08.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGONŢA Alexandru, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; ŢÂMBALIUC Nina, MD; LUPAŞCU Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiCremă antimicrobiană şi antioxidantă pentru tratamentul afecţiunilor cutanate inflamatorii  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2015
B1, BOPI 07/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 9/06 (2006.01); A61K 36/87 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.07.31
(47)Data eliberării brevetului2015.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.08.05
 Data decăderii din drepturi2021.08.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.04.2024