Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4327
(21)Numarul depozituluia 2013 0079
(22)Data depozitului2013.10.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.10.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCUCICOVA Caleria, MD; RUDIC Valeriu, MD; ARÎCU Aculina, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI Liudmila, MD; SECARA Elena, MD; VALUŢA Ana, MD; BARBĂ Alic, MD; MISCU Vera, MD; VLAD Pavel, MD; CHIRIAC Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Compusul 1-(D8,13-biciclohomofarnesenoil)-3-amino-1,2,4-triazol şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia cu utilizarea acestuia  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2015
B1, BOPI 02/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 249/14 (2006.01); C07C 13/47 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.02.28
(47)Data eliberării brevetului2015.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.10.22
 Data decăderii din drepturi2018.10.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.06.2024