Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4313
(21)Numarul depozituluia 2013 0091
(22)Data depozitului2013.11.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; COVALI Alexandr, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; BOLOGA Olga, MD; VEREJAN Ana, MD; BULHAC Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInhibitor de coroziune a oţelului în apă
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2015
B1, BOPI 12/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/10 (2006.01); C07F 15/04 (2006.01); C07C 281/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.12.31
(47)Data eliberării brevetului2015.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.11.29
 Data decăderii din drepturi2018.11.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.06.2024