Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4354
(21)Numarul depozituluia 2014 0025
(22)Data depozitului2014.03.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.03.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; MALCOCI Iulian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTransmisie planetară precesională (variante)
(13)Codul documentului
C1, BOPI 04/2016
B1, BOPI 06/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/28 (2006.01); F16H 1/32 (2006.01); F16H 3/50 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.06.30
(47)Data eliberării brevetului2016.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.03.11
 Data decăderii din drepturi2019.03.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.05.2024