Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4397
(21)Numarul depozituluia 2014 0030
(22)Data depozitului2014.03.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.05.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCALININ Lev, MD; ZAIŢEV Dmitrii, MD; TÎRŞU Mihai, MD; GOLUB Irina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiRegulator de fază trifazat cu transformator
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2016
B1, BOPI 01/2016
A2, BOPI 09/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 5/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2015.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.01.31
(47)Data eliberării brevetului2016.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.03.28
 Data decăderii din drepturi2019.03.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

16.06.2024