Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4465
(21)Numarul depozituluia 2014 0089
(22)Data depozitului2014.08.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.08.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; SENICOVSCAIA Irina, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de determinare a activităţii dehidrogenazei în biomasă la fermentare
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2017
B1, BOPI 01/2017
A2, BOPI 02/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 21/78 (2006.01); C12N 9/04 (2006.01); C12P 5/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2016.02.29
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.01.31
(47)Data eliberării brevetului2017.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian, DUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.08.22
 Data decăderii din drepturi2020.08.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.04.2024