Brevet valabil


(11)Numarul documentului4423
(21)Numarul depozituluia 2015 0001
(22)Data depozitului2015.01.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.02.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPOSTICA Vasile, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOSTICA Vasile, MD; TROFIM Viorel, MD; ABABII Nicolai, MD; ŞONTEA Victor, MD; LUPAN Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPOSTICA Vasile, MD;
(54)Titlul inventiei Senzor de gaze pe baza oxizilor semiconductori (variante)
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/12 (2006.01); C01G 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.05.31
(47)Data eliberării brevetului2016.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.01.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

10.08.2020