Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4421
(21)Numarul depozituluia 2015 0004
(22)Data depozitului2015.01.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.01.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUNGUREANU Laurenţia, MD; GHEORGHIŢĂ Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de microalgă verde Oocystis borgei  - sursă de glucide  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2016
B1, BOPI 05/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.05.31
(47)Data eliberării brevetului2016.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.01.20
 Data decăderii din drepturi2020.01.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2021.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024