Brevet valabil


(11)Numarul documentului4399
(21)Numarul depozituluia 2015 0029
(22)Data depozitului2015.02.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.02.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; PRISACARI Viorel, MD; DUCA Gheorghe, MD; FILIP Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Material polimeric cu proprietăţi antibacteriene
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/345 (2006.01); C07D 307/70 (2006.01); A61K 31/79 (2006.01); A61K 47/32 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.02.29
(47)Data eliberării brevetului2016.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.02.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

20.09.2020