Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4373
(21)Numarul depozituluia 2015 0032
(22)Data depozitului2015.04.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.04.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiVALCOV Victor, MD; VIŞANU Vitalie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVALCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiVALCOV Victor, MD; BUTNARU Vlad, MD;
(54)Titlul inventieiSistem de încălzire cu radiaţie infraroşie a ştergătorului de parbriz
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2016
B1, BOPI 10/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60S 1/02 (2006.01); H05B 3/84 (2006.01); H05B 6/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.10.31
(47)Data eliberării brevetului2016.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.04.06
 Data decăderii din drepturi2018.04.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.04.2024