Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4426
(21)Numarul depozituluia 2015 0065
(22)Data depozitului2015.07.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.11.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPASAT Igor, MD; BRADU Nicolai, MD; CEBANU Ion, MD; BRADU Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventiei Unealtă pentru lucrarea solului prin frezare în livezi cu aplicarea simultană a erbicidelor
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01B 33/04 (2006.01); A01B 35/18 (2006.01); A01B 39/16 (2006.01); A01B 49/02 (2006.01); A01C 23/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.07.31
(47)Data eliberării brevetului2017.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.07.21
 Data decăderii din drepturi2020.07.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

05.10.2023